Hoving, Johan tobaksspinneri

Ort: Stockholm

Johan Jan Janson Hoving kom till Sverige från Holland.
Han beviljades den 7 september 1699 privilegium på att driva tobaksspinneri i Stockholm. Detta var seklets sista beviljade tillstånd.

Då hade han redan i tio års tid arbetat hos ”framledne borgaren manofactoristen Petter Mynders” och av honom ”tobaksspinnerikonsten” lärt.

Enligt 1711 års mantalsförteckning bodde Hoving i eget hus i kvarteret Skotten n:r 225.
Det motsvarar nuvarande Drottninggatan-Kungsgatan-Målargatan-Gamla Brogatan där PUB:s bohagshus låg.Företaget hade då en försäljningsbod i samma kvarter.
1721 års mantalsförteckning visar att Hoving då var bosatt i ”lantjägmästaren Sal. Myndert Leijonflyckts” hus i kvarteret Ormen n:r 14 vid S:t Mariagatan och Lilla Mariagränd. Detta är Petter Mynders gamla tobaksfabrik och den Hovingska fabriken kom att ligga där mellan 1721-1748.

I fastigheten, nuv Petter Myndes backe 5 (Sjömanshemmet), låg det en fabriksbod i gatuplatet och fabriken låg på 4:e våningen. Under 1740-talet var det landets största fabrik. Under sin storhetstid bestod fabriken av 12 spinnbord, 5 rull- och 2 karvbord samt 14 pressar ”av gamla och nya modeller”. Så småningom blev han ägare till fastigheten.

Vid sin död 1748 var Johan Hoving en förmögen man. Han var vid sin död ägare till den Mynderska fastigheten, huset n:r 34 i Kv. Lammet vid Drottninggatan, samt en gård i kv. Lagerbärsträdet n:r 34 vid Kungsbacken.
Manufakturens redskap värderades till 8 732 dlr kmt.
Tobaken, bestående av bl.a. nio fat ”vergeniiblad, smalpressad tobak, små pressruller, ordinär opressad tobak samt karduser, värderades till 36 380 dlr kmt i osäkra fordringar.

Företaget fortsattes av sterbhuset fast i mindre omfattning. Det leddes då av Johan Hovings svåger Joris Treekel som under 30 år hjälpt till i spinneriet.
I 1767 års fabriksberättelser står döttrarna Maria, f. omkr 1709 och Johanna, f. omkr 1721 för fabriken. Bägge avled ogifta 1768.

År 1770 anhöll buteljören vid Ostindiska kompaniet, vinhandlaren Wilhelm Henric Ede, som var gift med Johan Hovings dotter Elisabeth, att få överta privilegiet. Han uppgav själv att han ägde halva tobaksspinneriet.
Den andra hälftenägaren skulle vara svågern, tobaksfabrikören Jacob Johansson Hoving som hade förklarat att han avstod sin andel till Ede.

Hallrätten, tobakssocieten och Hovings sterbhus hade blivit hörda och Jacob Hoving framhöll att Ede å sin hustrus sida blott vore arvtagare till en femtedel av manufakturen.
Kommerskollegium, som saken underställdes, resolverade 1771 att något transportprivilegium icke kunde beviljas.

Tobaksfabrikationen låg då nere till 1773 då grosshandlaren Christian Adolf König, f. 1724, övertog privilegiet.

Se vidare König, Stockholm

Personkoppling
Johan (Jaan Jaanson) Hoving

Jacob Jacobsson Hoving