Hoving, Daniel tobaksspinneri (Stockholm)

Ort:  Stockholm

Daniel Hoving (1715-1762) var son till tobaksfabrikören Johan Hoving.
Daniel Hoving tilldelades den 22 augusti 1737 privilegium på tobaksspinneri som troligen var beläget på tomten 127 i Gamla Stan (nuv. Baggensgatan 27-Österlånggatan 28).
1740 bestod rörelsen av åtta spinn-, fem rull- och ett karvbord samt en liten hintz och åtta pressar.
I början av 1740-talet upphörde Daniel Hoving med egen tillverkning och blev kompanjon med Carl Lenman men 1847 gjorde Hoving konkurs varpå intressegemenskapen upplöstes.

Personkoppling
Daniel Hoving