Hörstedts, H. änka (Jönköping)

Ort: Jönköping

Företaget H. Hörstedts änka erhöll den 14 mars 1807 hallrättens tillstånd att driva snustillverkning i Jönköping.
Änkan gifte sedermera om sig med handlanden J.F. Rundqvist. Den obetydliga rörelsen nedlades 1818.