Holm, Olof

Ort: Göteborg

Hökaren Olof Holm idkade med tillstånd av hallrätten av den 27 februari 1676 snustillverkning i Göteborg.
Han avled 1768 och arvingarna sålde då hans rörelse till boddrängen Jonas Carlsson som en 23 januari 1770 erhöll tillstånd att fortsätta tillverkningen.
Den 14 september 1773 utökades rättigheterna till att omfatta även kardustillverkning. Den obetydliga rörelsen nedlades 1779.