Holländska Tobakskompaniet, A.B.

Ort: Stockholm

Bolagsordningen för Aktiebolaget Holländska Tobakskompaniet antogs den 2 juli 1904. Till en början sysslade företaget med tobaksimport men övergick till egen tillverkning.

Styrelsen utgjordes av grosshandlaren Erik Dahlén från Sundsvall, grosshandlaren Erik Waldemar Wallin från Stockholm och tandläkaren Carl Fredrik Hultbom från Stockholm.

1905 avgick Erik Wallin ur styrelsen och istället invaldes grosshandlaren August Nicolaus Dahlén. 1906 utträdde Carl Hultbom som ersattes av grosshandlaren Axel Leonard Malmström tidigare styrelseledamot i Aktiebolaget Cigarettfabriken Stambul.

Grosshandlare August Dahlén avgick 1907 och i hans ställe inträdde Adolf Lundin. Samma år ökades aktiekapitalet till 150 000 kr.

Rörelsen hade sin verksamhet vid Luntmakaregatan 24 i Stockholm.
1906 övertog man Cigarettfabriken Stambuls verksamhet.
Tillverkning bestod av både cigarr- och cigarettillverkning och upphörde 1908.