Hjertberg & Co.

Ort: Göteborg

Walfrid Hjertberg, f. 1826, drev handel under firma Hjertberg & Co. i Göteborg.
Han anmälde den 8 april 1870 att han anlagt en fabrik för tillverkning av ”tabaccos” vilket var den första svenska tillverkningen av cigarrcigarretter eller cigariller.
Han skulle även tillverka andra tobaksprodukter.

Av 1870 års fabriksberättelser framgår att han tillverkade 100 000 ”cigaretter” till ett värde av 6 000 kronor.
Framgången uteblev och tillverkningen nedlades efter några år.

Personkoppling
Walfrid Hjertberg