Herlitz, Jacob Niclas

Jacob Niclas Herlitz föddes den 23 maj 1803 i Visby. Han var son till skepparen Gabriel Thimoteus Herlitz och dennes hustru Stina Dubbe.
Faddrar var assessor Dubbe och dess fru, comissarien Sahlsten och dess fru, bokhållare Berg och mamsell Cramér.

Gabriel Herlitz var 1796-1799 skeppare på fartyget Beständigheten baserat i Ljugarn. Gabriel var svåger till Jacob Dubbe.

Jacob Herlitz utbildade sig till bokhållare och startade en tobakstillverkning i Visby tillsammans med Carl Johan Chasseur.
Han avled i februari 1833.

Fabrikskopplingar
Chasseur & Herlitz