Henricsson, O

Ort: Ronneby

Den 2 augusti 1815 erhöll Olof Henricsson privilegium för tillverkning av snus. Den lilla rörelsen nedlades 1828.