Heimbürger, Hjalmar

Hjalmar Heimbürger födde i Tyrvändö finska Tavastehus den 26/12 1868.
Han tog mogenhetsexamen 1888, examen som ingenjör från Tekniska högskolan 1891 och var svensk medborgare 1890.

Den 14 februari vigdes han med Elin Mathilda Hildebrand (1868-1950) i Hedvig Eleonora församling i Stockholm.
1891-1897 var han verkmästare vid Tekniska fabriken Göta Lejon, Eneroth & co. i Göteborg och 1897-1904 var han fabrikschef vid Eneroth & C:is fabriker i samma stad.

1904 tillträdde han befattningen som verkställande direktör vid A.B. Tabacos, Pilgatan 9-11 i Stockholm.
Företaget ägdes av P.C. Rettig & C:o i Åbo och dess chef, Pehr Fredrik von Rettig, var kusin på mödernet med Hjalmar Heimbürger.

Familjen bodde vid Dalagatan 56 B III tr,
rikstelefon 86 99 och allmänn telefon Vasa 12 60

De hade barnen:
Karin Heimbürger, 1894-1990
Hans Axel H., 1896-1980
Gunnar Wilhelm H. , 1897-1968

Efter Svenska Tobaksmonopolets införande 1915 blev han direktör för Henriksbergs kemisk-tekninska fabriker i Stockholm. Han kvarstannade där till 1920 och blev då teknisk byråchef i det nyinrättade handelsdepartementet.

Han avled den 26 februari 1929 i Gustav Vasa församling i Stockholm.

Fabrikskopplingar
Tabacos, A.B.