Hedenström, Lars

Lars Hedenström föddes 1796 och arbetade först vid Cantzler och Co. och drev därefter egen snus- och kardustillverkning.

1831 ansökte Lars Hedenström och hustrun Sara Gustava Lind om boskillnad.

Fabrikskopplingar
Cantzler & Co
Hedenström, Lars