Hansen, Alfred M.

Ort: Ivetofta (Kristianstad län)

Alfred Marius Hansen, f. 1885, drev mellan 1899-1915 en cigarrtillverkning i Råby. Verksamheten inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.
1913 redovisas en tillverkning om
410 000 st. cigarrer och cigarrcigarretter. Företaget hade då 11 arbetare.

Alfred Marius var son till cigarrmakaren Rasmus Christian Hansen, f. 1861 i Danmark och dennes hustru Märta Larsdotter, f. 1850 i Ivetofta.
De hade barnen:
Alfred Marius, f. 1885
Emma Maria, f. 1887
Karl, f. 1890

De bodde i fastigheten Råby n:o 1 i Ivetofta.