Hagman-Andersson, O.

Ort: Göteborg

Handlanden Olof Andersson Hagman drev med hallrättens tillstånd av den 12 april 1774 en mindre tillverkning av snus och kardustobak. Den obetydliga rörelsen upphörde 1777.