Ahrenberg, Gustaf Conrad

Gustaf Conrad Ahrenberg föddes 1881 som son till Theodor Thorbjörn Ahrenberg som 1890 var grosshandalre inom skeppsnäringen och hade affär på Skeppsbron 1 i Göteborg.

Thoeodor Ahrenberg föddes 1837 och var gift med Hilda Carolina Ulrika Petersson född i Slaka 1851.(Östergötland)

De hade barnen:

Ossian Theodor född 1877
Anna Carolina född 1878
Thyra Helena född 1879
Gustaf Conrad född 1881
Alla barnen föddes inom Göteborgs garnisonsförsamling

1890 var familjen bosatt inom Göteborg Christine församling. 6:e Roten n:o 28

Som pigor hade de:
Augusta Ulrika Bengtsson Larsdotter född 1856 i Norum Bohuslän
Carolina Johansdotter född 1858 i Tranum (Skaraborgs län)

Fabrikskopplingar
Cigarrettfabriken Basma