Gula Bandet (Brinck, Hafström)

Tillverkas av: Brinck, Hafström & Co

Kardustobak tillverkad av Brinck, Hafström & C:o i Stockholm