Groop, Samuel

Ort: Östhammar

Borgmästaren Samuel Groop (f. 1726) anhöll 1762 att få anlägga ett tobaksspinneri i Östhammar. Eftersom det inte vid denna tid fanns några spinnerier i Roslagen och det fanns ”vackra tobaksplantage” i staden bifölls anhållan den 15 december 1762. Samuel Groop var borgmästare 1760-1780.

1775 begärde Groop hos kommerskollegium att endast få avstämpla den tobak som tillverkats då han på grund av den dåliga omsättningen inte kunna uppnå de stipulerade 14 000 skålpund per år som privilegiet förutsatte.

Han var gift med Margaretha Petronella Högberg

Ansökan bifölls 1779 och företaget nedlades vid hans död 1780. Han avled den 26/2 1780.