Göteborgs Prima Fint, n:r 930

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Snus tillverkat av Svenska Tobaksmonopolet från 1919.
Övertaget från firman E. Mellgren & Son i Göteborg.
Kallsvettat. Finmalet.

År 1949 tillverkades 473.000 kg.

1952 var priset 71 öre för 50 gr och
3,55 kr. för 250 gr.
Under mitten av 1950-talet såldes 200 000 askar i veckan i Göteborg med omnejd.