Göteborg, utställningscigarett

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1923 i samband med Göteborgs stads 300-års jubileum