Gornitzka & C:is cigarrfabrik

Ort: Arvika

På hösten 1896 startade Albert Gornitzka och grosshandlaren i kolonialvaror Johan Elis Renström ”Alb. Gornitzka & C:is Cigarrfabrik”
Fabrik och lager inrymdes i den förre detta Flodqvistska tobaksfabriken och vid starten sysselsattes cirka 20 arbetare.
I maj 1897 utträdde Gornitzka ur firman och rörelsen fortsatte under samma firmanamn av Elis Renström. I slutet av 1897 ändrades namnet till Cigarrfabriken Örnen, Renström & C:o. Renström har då ingått kompanjonskap med sin svåger Oskar Romanus Mattsson.
1899 utbryter en strejk som leder till att fabriken tynar bort och den avregistreras den 12 april 1902. De flesta inventarierna säljs till Tobaksfabriken Skandinavien, då belägen i Carlsboda, Sundbyberg.
Verkmästaren vid Cigarrfabriken Örnen driver en tobakshandel i Arvika och fortsätter även en blygsam cigarrtillverkning till sin död 1910.

Personkopplingar

Renström, Elis

Gornitzka, Albert

Flodqvist, Gustaf