von Gegerfeldt, Georg

Prokurist vid Cigarettfabriken Stjernan i Stockholm. Övertog 1895 företaget och överlät det 1903 till Per Palmgren.

Fabrikskopplingar
Cigarettfabriken Stjernan