Galle, Johan

Ort: Karlskrona

Johan Galle erhöll den 19 februari 1739 tillstånd att driva tobaksspinneri i Karlskrona.
Då han 1750 inte hade tillverkat endast
1920 skålpund av de 14 000 som var stipulerade nekades han avstämpling.

Han ansökte och erhöll den 3 maj 1751 tillstånd att endast förarbeta i mån av behov.
Vid Galles död återupptogs tillverkningen av hans änka i mitten av 1770-talet men ägde bestånd endast några år.