Frestadius, Hans

Hans Johan Ulrich Frestadius,1748- 21/7 1816, kom ursprungligen från Öby bruk i Fellingsbro socken i Örebro län. Namnet Frestadius togs efter byn Fresta i Uppland.

Han var gift med Anna Maria Holmgren (1753-1791) och hade med henne barnen:

Hans Olof, 1775-1829,tobakshandlare
Gustaf Adolf, stadsnotarie i Södertälje
Carl Ulrik, handelsbokhållare i Göteborg
Anna Sofia g. Björling
Hedvig Juliana, g.m. Rudolf Strandberg

Han gifte om sig med Ulrika Elisabeth Ångerman (1769-1848) och de fick barnen:

Ulrika Lovisa, 1793-1853, gift med Olof Nybleaus, 1782-1840, kammarrättsråd
Johan Abram, 1791-1845, med,dr.
Nyköping
Anton Wilhelm
Augusta Fredrika
Amalia Elisabeth, 1810-1887

Hans Frestadius övertog 1786 det Ellerska privilegiet som tobaksspinnare.
Verksamheten bedrevs i Kungsbacken 67-68 vilket motsvarar Drottninggatan 81 i dag.
1802 överläts privilegiet till grosshandlaren Petter Lundgren Andersson och 1821 övertogs verksamheten av Jacob Fredrik Ljunglöf.

Hans Frestadius blev en betydande man i Stockholm. Han blev Tobaksfabrikör och rådman samt ledamot av styrelsen för Allmänna barnhuset , Danviks Hospital, ordförande i södra arbetsinrättningen, en av borgerskapets ” Femtio Äldste” och belönad med Brandkontorets St. Guldmedalj.

Fabrikskopplingar
Frestadius, H