Final, N:r 483

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett av egyptisk typ tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1928-1932.
10-pack pappask á 80 öre.
Bild av värja.