Fiedler & Lundgren

Ort: Göteborg

Företaget har liksom firman Lindström & Brattberg ett ursprung som går tillbaka på skräddaren Samuel Fiedler.
Om den bakgrunden återfinns under Fiedler, Samuel respektive Lindström & Brattberg.

Magnus Fiedler, son till Samuel, blev löst från ett avtal han hade med tobaksfirman Lindström & Brattberg och startade då 1830 en egen snustillverkning.
Hans son August Edward Fiedler övertog firman tillsammans med Fredrik Lundgren år den 30 mars 1835 med tillstånd att idka snustillverkning.

Endast mycket kort tid efter bildandet av firman Fiedler & Lundgren avled August Fiedler och därmed försvann den Fiedlerska släkten ur den svenska tobakshistorien.
Den 1 april 1865 överlät Fredrik Lundgren firman på två medarbetare, Anders Fredrik Nilsson och dennes brorson Ivar S. Nilsson, och därmed försvann släkten Lundgren ur den svenska tobakshistorien.

Efter Ivar Nilssons död 1876 blev Anders Nilsson ensam ägare av företaget till han den 17 februari 1882 överlät fabriken till sin brorson Edvard (Emil) Fredrik Nilsson och John Sjöberg (1849-1911).

1893 var fabrikens tillverkningsvärde 349 000 kronor.

Efter John Sjöbergs död 1911 upptog Edvard Nilsson den 18 september samma år sin son Harald (f. 1878) som kompanjon.
Den 25 februari 1908 blev Harald delägare.
Antalet arbetare vid Fiedler & Lundgrens fabrik var i medeltal under olika decennier:

1840 4 st
1850 13 st
1860 33 st
1870 60 st
1880 81 st
1890 90 st
1900 89 st
1910 74 st

Företaget Fiedler & Lundgren uppgick år 1912 inte som många andra i Förenade Svenska Tobaksfabriker. Fabriken vid Kyrkogatan 42 inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet 1915.
Ur Fiedler & Lundgrens sortiment fortsatte Svenska Tobaksmonopolet under en period att tillverka:

Rökstång, mörk
Luktsnus, svart
1:a Luktsnus, ljust
Luktsnus, ljust
Grovt snus
Generalsnus
1:a Fint Snus
Fint Snus B
Fint Snus F

Av alla dessa blev General en storsäljare och finns kvar ännu år 2006.

Företaget flyttade till Danmark och den 6 maj 1915 grundades Aktiesellskapet Fiedler & Lundgren i Köpenhamn.
87 år senare, år 2002, återkom man till svensk mark och driver nu en snusfabrik i Fosie utanför Malmö.

Som vi sett försvann Fiedler 1835 och Lundgren 1865 ur företaget men de ristade in sina namn på ett osedvanligt effektivt sett i tobakshistorien.

Produkter
Göteborgssnus

Stockholmssnus (F&L)

Äkta Rappesnus

 

 

Personkoppling
John Sjöberg
Fredrik Lundgren
Anders Fredrik Nilsson
Ivar S. Nilsson
Edvard (Emil) Nilsson
August Edward Fiedler
Magnus Fiedler