Fiedler, F.W. (Kristianstad)

Ort: Kristianstad

Fredrik Wilhelm Fiedler (1820-1887) grundade 1850 en tobaksfabrik i Kristianstad.
År 1884 övertogs den av Johan August Albrecht (f. 1830 i Karlshamn) under firma F.W.
År 1890 bodde J.A. Albrecht på tomterna 74 o 76 i Kristianstad.

Den 3 juli 1893 överläts fabriken på bokhållare Algot Gerhard Ysberg
(f. 1865 i Karlshamn), som 1890 bodde som inneboende hos specerihandlaren och cigarrtillverkaren Frans Julius Billing på tomt n:r 13 i Kristianstad och vars dotter han gifte sig med.

Den 8 januari 1904 överlämnades rörelsen till E.M. Larsson & Co. som sedan 1879 idkat tobakshandel i staden.
Innehavare var Elsa Maria Larsson och hennes make Jöns Larsson.

Efter hustruns död 1909 fortsatte Jöns Larsson fabrikation av snus i mycket liten skala. Rörelsen inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.