Felix Brasil, N:r 42

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad i flera omgångar av Svenska Tobaksmonopolet:

1924-1934
1939-1940
1943-

Täckblad av brasiltobak, inlaga av brasil-, sumatra- och javatobak.
Styckepriset var år 1929 15 öre.

1940 var priset 10 kronor för en låda om 50 st eller 2 kronor för en ask om 10 st.

Kom 1953 i 25-packslåda á 13:75 kr.
1958 kostade ett 5-pack 2:50 kr.