Famos

Tillverkas av: Brinck, Hafström & Co

Cigarr från firman Brinck, Hafström & Co i Stockholm.