Falkengren, Abraham G.

Ort: Virestad (Kronobergs län)

Kaptenen vid Jämtlands dragonregemente, friherre Abraham Gustaf Falkengren, 1753-1817, erhöll den 1 juli 1806 ” i förmåga av 1723 års adliga privilegier” tillstånd att på sitt säteri Spånghult i Allbo härad av Virestads socken driva snus- och tobaksfabrik.
Personer av borgerlig härkomst ägde vid denna tid enligt gällande förordningar ej rätt att på landet anlägga och driva tobaksfabrik.