Enebom, Johan

Ort: Linköping

Handelsbetjänten och sedermera rådmannen Johan Enebom (f.1753) hade den 24 november 1779 erhållit tillstånd att tillverka snus, karduser och rulltobak. Enligt kommerskollegii åsikt hade stadens hallrätt icke bort på egen hand bevilja ett dylikt privilegium, då Enebom ick ägde fackkunskaper. Allraminst ägde rätten befogenhet att bevilja spinneriprivilegium,. Enebom genmälde att han redan inrättat rörelsen med behöriga pressar, karvmaskiner m.m.. dessutom blev ingen lidande då det vid denna tidpunkt saknas liknande inrättning i Linköping och alltså var till gagn för allmänheten.
Inför dessa argument beviljades anhållan den 15 mars 1780. Företaget drev en verksamhet av ringa omfattning och nedlades i slutet av 1790-talet.

Johan Enebom ägde gården Stora Torget n:r 9, S:t Lars kvarter N:ris 1 och 2. Motsvarar idag södra sidan av Stora Hotellets tomt vid Storgatan.
Han hade sin verksamhet i de fastigheterna. År 1792 blev han bysatt(fängslad) för obetalda skulder och 1798 fråntogs han befattningen som kontrollör över guldsmedsarbetena på grund av sina dåliga affärer.