Renström, Elis

Elis Renström tartade 1896 Gornitzka & C:is Cigarrfabrik i Arvika tillsammans med Albert Gornitzka.
Drev sedan 1897 samma fabrik men under namnet Cigarrfabriken Örnen

Fabrikskopplingar
Gornitzka & C:is cigarrfabrik
Cigarrfabriken Örnen