Elina

Tillverkas av: Brinck, Hafström & Co

Cigarr á 10 öre tillverkad av Tobaksfabriks-Aktiebolaget Brinck, Hafström & Co.
Prisuppgiften är från annons från 1905.
Annonsen uppger Rikstelefon 20 11 och allmänn telefon 34 18.