Elbe, Adolf

Adolf Abraham Meyer Elbe föddes i Tyskland 1832.
Under 1860-talet bodde han i Klara rote och arbetade som verkmästare vid Levys cigarrfabrik i Stockholm.
Han inträdde 1869 som delägare i den av Fredrik Renard 1865 startade tobaksfabriken och 1875 ändrades firmanamnet till Renard & Elbe och namnet behölls även efter 1880 då Elbe var ensamägare av företaget.

Adolf Elbe och hans barn var mosaiska trosbekännare.
Familjen bodde under lång tid vid Hornsgatan 33 (kv. Rosendal Mindre 8) där även fabriken under lång tid var belägen.

Familjen bestod förutom Adolf av:
hustrun:
Constantia Wilhelmina Wahlström, f. 28/11 1842 i Nyköping Vestra. Död 12/8 1905.
Döttrarna:
Constantia Wilhelmina, 14/7 1864, sedermera tandläkare, avflyttad till Östermalm 11/4 1889
Fredrika, f. 18/1 1870. Gift 9/6 1899 med e.o. hofrättsnotarien Karl Emil Henrik Grundberg och då avflyttad till Getinge i Halland.
Emma Helena, f. 8/10 1871. Gift 8/10 1898 med löjtnant Vilhelm Alexis Bäcklin och avflyttad till Hökens Gata 10 på Södermalm.
Signe, f. 10/9 1874. Gift 8/7 1903 med d:r P.G. Schober och avflyttad till Paris.

Adolf Elbe avled 17/10 1902.

Fabrikskopplingar
Renard & Elbe
Levy, A. & Co