El Globo, N:r 13

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Svensk cigarr med lång historia.

Tillverkades först av Unionen i Malmö.

Tillverkades sedan av Förenade Svenska Tobaksfabriker, 1913-1915
Priset för 1 000 st år 1913 var 80 kr.

Svenska Tobaksmonopolet. Tillverkad:

1915-1916
1929-1934
1939-1940
1943-1959

Priset var 1915 11 kr för 100 st.
1929 var priset 15 öre per styck.

1940 var priset 10 kronor för låda om 50 st. samt 2 kronor för ask om 10 st.