Ekman, Jonas

Ort: Visby

J. Lindström erhöll den 9 februari 1818 privilegium på en tobaksfabrik.
Han var troligen identisk med Jacob Andersson Lindström, f. 1764 i Nyland och död 1818, som drev rederirörelse i Visby.
Någon tobakstillverkning kom aldrig igång. Rättigheterna överläts av sterbhuset den 15 januari 1823 till sjökaptenen och handlanden Jonas Gustaf Walfrid Ekman, född 1780. Efter hans död 1825 drev hans änka, Anna Maria Fåhraeus (1790-1863) den ringa rörelsen som drevs till 1832.