Eek, Johan P.

Ort: Eskilstuna

Kopparslagargesällen Johan Paul Eek beviljades den 21 juni 1780 tillstånd att driva snusfabrik i Eskilstuna. Han hade tidigare förestått släktingen, Nils Lenaeus, tobaksfabrik i Härnösand i fem års tid.

År 1784 gjorde Johan Eek konkurs och måste då avträda all sin egendom till borgenärerna. Rörelsen var av obetydlig omfattning.