Edgard, Edla (Sthlm)

Ort: Stockholm

Edla Edgard bedrev ingen egen tillverkning av tobaksvaror men drev en på sin tid känd tobaksaffär först vid Gustaf Adolfs Torg 14 och efter 1908 vid Gustaf Adolfs Torg 22 (f.d. Gustaf Adolfs Torg 14) och Norrmalmstorg 3. Då hade rörelsen övertagits av Julia Skog.
Fastigheten vid Norrmalmstorg kallades Alms hus och det revs 1930 då den nye ägaren, Torsten Kreuger, där lät uppföra Stockholmspalatset.
Det Almska huset ombyggdes kring sekelskiftet 1800/1900 efter ritningar av Ferdinand Boberg.

Under några år kring 1910-talet hade man även en affär på Birger Jarlsgatan 16.

Affären vid Gustaf Adolfs Torg 22 fanns kvar till 1914 och affären vid Norrmalms Torg 3 upphörde kring 1921.

Personkoppling
Edla Edgard