Dahlman & Segerdahl

Ort: Visby

Handelsmännen Olof Dahlman, 1750-1801, och Timotheus Segerdahl, 1754-1832, erhöll den 1 maj 1800 tillstånd att driva snus- och kardustillverkning i Visby.
De uppgick den 30 mars 1801 med sitt privilegium i Visby tobaksspinneri.
1811 delades rörelsen och handelshuset G.M. & J.N. Donner (innehavare Georg Niclas Donner, 1796-1849, som till Jacob Niclas Donner) T. Segerdahl och J.N. Münderman började egen tillverkning med stöd av de år 1800 beviljade privilegiet till Dahlman & Segerdahl.

År 1820 ägdes manufakturen av Donner och Segerdahl och år 1823 hade de tagits över av Nils Johan Schwan, död 1825, och Segerdahl. Kring 1824 delade sig Schwan och Segerdahl och drev tillverkning var för sig men med gemensam hallstämpling.

Av 1826 års fabriksberättelse framgår att rörelsen innehades av änkan Schwan och T. Segerdahl.
Företagets sista år var 1827 och då ägdes det av firman Donner & Ihre (innehavare Georg Donner och kungliga räntmästaren Petter Ihre (1756-1827) jämte intressenterna T. Segerdahl och rådman Nils Klingvall (1781-1860)
Nils Klingvall hade den 16 juli 1823 erhållit privilegium på tobakstillverkning och privilegiet hade han med sig in i företaget.