Cigarrfabriks AB, Andersson, J F

Ort: Norrköping

Johan Fredrik Andersson född i Domkyrkoförsamlingen i Göteborg den 4 maj 1833 hade tidigare drivit cigarrtillverkning därstädes. Han drev 1873-1875 cigarrtillverkning i Norrköping under namn av Cigarrfabriksaktiebolaget J.F. Andersson.
Han var far till Oscar Andersson Almfeldt som startade egen cigarrfabrik i Stockholm. J.F. Andersson flyttade vid sin pensionering tillsammans med sin fru Amalia till Stockholm och bosatte sig på samma adress som sonen, Svedenborgsgatan 3, på Södermalm. Fadern och modern återflyttade 1907 till Göteborg.

Personkoppling
Johan F Andersson
Oscar A:son Almfeldt