Cigarrfabriken Norden

Ort: Mörsil

Den 9 december 1897 anmälde f.d. hemmansägaren Karl Robert Roberto Larsson att han ämnade starta en cigarrtillverkning inom Mörsils socken. Fabrikationen var belägen vid Björkänge (Äggen N:o 2).
Firmanamnet blev Cigarrfabriken Norden. Rörelsen var av ringa omfattning och nedlades redan 1899 då den förklarades i konkurs.

Karl Robert Larsson föddes i Krakerud, Molkom i Nyeds församling i Värmland 16/6 1874 som son till Lars Nilsson och dennes hustru Anna Lovisa Carlsdotter.
Han var frikallad från värnplikt.
Han flyttade till Mörsil den 30/11 1897 och gifte sig med Märta Erika Ångman (f.8/2 1874 i Boltjern, Borgsjö församling, V. Norrland) den 23/12 1898. Hon inflyttar i Mörsil 25/10 1899.
De hade sonen Sten, f. 30/10 1899.
Efter att 1899 gjort konkurs med cigarrfabriken flyttar familjen till Borgsjö församling den 8/1 1900 och bosätter sig då i östra Ånge i hustruns föräldrars fastighet.

Karl avlider redan den 27/7 1900 i lungsot och begravs den 25 juli.
Hustrun och sonen flyttar under våren 1906 till stationsområdet i Bastuträsk där Märta driver Bastuträsk gästskifvargård. Rörelsen utvidgas till att även omfatta ett gästgiveri i Skelleftehamns hotell.
Hustrun Märta avlider den 28/9 1913 på Umeå lasarett och är då boende i Bastuträsk N:o 62, Norsjö församling, Västerbottens län.
Hon begravs i Borgsjö den 12 okt. 1913. Dödsorsaken var kronisk njurinflammation som komplicerats av gallsten och undernäring.
Sonen, studeranden Sten Larsson avlider den 23/12 1918 i lungtuberkulos i Ånge. Han begravs den 29 dec. 1918 i Borgsjö.

Bouppteckningen efter Karl uppvisar ett värde av inventarier på 170 kr.
En skuld till handlaren E.M. Nordin i Hallsta uppgår till 11,50 samt begravningskostnader och bouppteckning till 136,50 kr.
Återstoden, 22 kr, tillföll änkan och sonen.
(BoU Torps häradsrätt FII:16 sid 84)

Bouppteckningen efter Märta Erika upptar inventarier i såväl Skelleftehamn, Bastuträsk och arvegods efter maken som förvaras på hennes föräldrars gård i Ånge.
Lösöret och inventarierna i Skelleftehamn värderas till 2204,45 kr.
Lösegendomen i Bastuträsk gästgifvargård värderas till 2312,90kr. Vidare fanns kontanter och fordringar till ett belopp av 5025.98 kr.
Efter avdrag av skulder efterlämnar dödsboet 1840.12 kr.
Sonen Sten är enda arvingen.
(BoU Malå o Norsjö häradsrätt, F II:9 sid 22)

I föräldrahemmet fanns dessutom cigarrarbetsbord, 2800 cigarrer av sämre kvalitet, cigarrlådeetiketter, cigarrformar, cigarrpress och cigarrlådor.
Inget tyder på att Märta Erika ägnade sig åt cigarrtillverkning utan det var sannolikt återlämnade av konkursförvaltaren efter Cigarrfabriken Nordens konkurs. Det var inte lätt att sälja sådan utrustning i Jämtland.

Produkter
Jamtarne