Cigarrfabriken Freja

Ort: Malmö

Cigarrfabriken Freja grundades i Malmö 1881 av P. Jönsson. Rörelsen var av ringa omfattning och den nedlades 1887.

1881 års fabriksberättelse uppger 1 ägare, P. Jönsson, och 10 anställda vara 1 verkmästare, 5 män och 3 kvinnor över 18 år samt 1 flicka. 6 000 st. cigarrer tillverkades och 15 kronor erlades i skatt.

1884 års fabriksberättelse anger 1 ägare, P. Jönsson, och 9 anställda varav 1 verkmästare, 4 män och 3 kvinnor över 18 år samt 1 flicka.  3 800 cigarrer tillverkades av importerad tobak och16 000 av inrikes tobak.