Cigarrettfabriken Progress, Gedin & Lexenberg

Ort: Halmstad

Firman grundades av John Bernhard Nicklasson 1906. Till prokurist och delägare upptogs Sergei Goniondsky som 1907 övertog rörelsen ensam.

År 1910 försattes han i konkurs och hans hustru Berta, f. 1869 i Tycoczin i Polen, fortsatte driften i sitt namn och med Sergei som prokurist till 1913.

1913 upptogs fru Jenny Lexenberg till kompanjon och firmanamnet ändrades till Cigarrettfabriken Progress, Gedin & Lexenberg. (Sergei och Berta hade då antagit namnet Gedin).
Till medprokurist antogs D. Lexenberg.

År 1915 avgick Jenny Lexenberg ur bolaget och i hennes ställe upptogs f.d. källarmästaren vid Järnvägsrestaurangen i Göteborg, Isac Lexenberg, f. 1869 och rysk undersåte. (År 1900 bodde han i 7:de Qvarteret N.o 14 i Göteborg.

Fabriken inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.
År 1908 redovisade man fyra arbetare och en tillverkning av 1 039 kg cigarretter till ett värde av 5 620 kronor.

Personkoppling
Sergei Goniondsky
Jenny Lexenberg