Cigarettes d´Exposition

Fabrikant: Okänd tillverkare

Foto: Kjeld von Folsach

Cigarettförpackning i plåt med motiv från Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm år 1897 på Djurgården. Det halvfärdiga Nordiska Museet syns till vänster,

W:m Hellgren & C:o hade en förpackning med snarlikt motiv men med svensk text. Oklart om detta är en internationell variant från Hellgren eller från någon helt annan fabrik.

Övriga cigaretttillverkare som deltog i utställningen var:

Cigarettfabriken Stjernan, Norrlandsgatan 37, Stockholm

P.C. Rettig & C:o, Gävle

I. Saposnikoff, Göteborg