Cedergren, F.F.

Ort: Kristianstad

Hovsekreteraren F.F. Cedergren anlade 1831 med tillstånd av hallrätten ett mindre snusmaleri. Det nedlades 1836.