Carlsson, J.P.

Ort: Stockholm

J.P. Carlsson drev från 1856 en obetydlig cigarrtillverkning som varade några år.
1857 är han registrerad som cigarrfabrikant boende på Ladugårdslandet Nedre.