Carlsson

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Filtercigarett ursprungligen tillverkad av finska Ph.U. Strengberg i Jakobstad men även tillverkad på licens av Svenska Tobaks AB under 1970-talet.
85 mm lång. Filter 17 mm och tobak 68 mm. (STAs artikelnummer 4910).

Innehöll Virginia, Burley och orientalisk tobak.