Carlberg, Zacharias

Ort: Linköping

Zacharias Carlberg erhöll den 20 mars 1776 privilegium på tillverkning av snus.
Företaget nedlades 1784 och tillverkning hade varit av ringa omfattning.