Bodach, Carl

Carl Johan Fredrik Bodach, (f. 26/5 1831 i Ystad stadsförsamling, död 14/2 1905 i Stockholm)
Han var oäkta son till Johanna Christina Månsson, f. Bonnevier (f. 8/2 1805, d. 14/2 1877 i Stockholm). Johanna var dotter till pigan Helena Christina Bonnevier (f. 1780). Pigan Johanna vigdes den 1/4 1824 med den från Lyckeby inflyttade klädvävargesällen Otto Pottsman (f. 8/8 1798 i Gustafs församling) i Sankta Maria församling i Ystad. De fick den 22/8 1824 dottern Helena Maria. Paret skilde 1829 och Johanna Christina födde den 26/5 1831 sonen Carl Fredrik utom äktenskapet.

År 1830 bodde Carl med modern i kvarteret 116,117 i Ystad.
Kring 1850 skrivs han för första gången som Carl Fredrik Bodach. Oklart var efternamnet kommer ifrån men i Ystad bodde vid den tiden Carl Fredrik Bodach (f. 10/6 1804 – 13/3 1850). Om detta var hans far är oklart. Dokumentation saknas.
År 1850 bodde han och modern i kvarteret 121 i Ystad. Carl skrivs som avflyttad till obestämd ort den 23/6 1852. Modern noterad som änka och utfattig. Modern gifte senare om sig med Kustserganten Johan Månsson som skall ha avlidit 18/4 1856. Närmare uppgifter om honom är okända.
Carl Bodach arbetade mellan 1855-1859 som cigarrmakare boende i Klara församling. Han erhöll 1859 burskap som cigarrfabrikör.
År 1856 är han skriven som cigarrarbetare boende vid Drottninggatan 67. (kv. Apeln)
1860 står han skriven som cigarrarbetare i Johannes församling boende på Johanes Östra Kyrkogata 4 (nuv. Johannesgatan, kv. Torkan)

Modern flyttar 1859 som änka till Stockholm och bosätter sig hos sonen. Hon avlider den 14/8 1877 i kronisk bronkit och vätska i buken. Hon är skiven på Götgatan 16 men dödfallet sker på Foglavik på Ingarö.

1861 års adress var Götgatan 16 (kv. Schönborg 1) där han bodde och bedrev cigarrtillverkning.
Företaget deltog vid Världsutställningen i London 1:a maj-1:a november 1862 med cigarrprodukter.
I familjens bostad på Götgatan återfanns förutom Carl själv, hans mor,  enkefru Johanna Christina Månsson, f. 8/2 1805 och kring 1870 flyttade de tre döttrarna dit. I hushållet fanns även Maria Charlotta Lorentzon.

Familjen och fabriken flyttar 1882 till Götgatan 31 vilken fastighet Bodach ägde. Företaget lades ned 1886 och Carl Bodach kom livet ut att kalla sig f.d. cigarrfabrikör.

År 1883 sponsrar Carl Bodach tonsättaren Emil Sjögrens (f. 1853, d. 1918) utbildningsresa så att denne kan besöka Köpenhamn, Wien, Italien, München och Paris under sin musikaliska utbildning. Han tackar genom att tilllägna ett par pianostycken till Carl Bodach.

Sex novelletter för Piano, 1sta häftet                 

I     Allegreto
II   Andante
III Vivace

Från 1884 dedicerat till Herr Carl Bodach

Sex novelletter för Piano, 2dra häftet

IV Allegre con moto
V   Allegretto quasi Andantino
VI Finale, Allegro vivace energico

Från 1884 dedicerat till Herr Badach

 

 

 

 

       Emil Sjögren

 

Carl Bodach flyttar 29/10 1889 till Nybrogatan 40, Östermalm (Nybroroten).
1890 boende i kv. Laxöringen n:o 3, Hedvig Eleonora rote 10 med döttrarna och pigan Maria Charlotta Lorentzon Pettersson/Pettersdotter, (f. 1/12 1844 i Alseda, Jönköpings län. Död 1929 Brahegatan 6, Stockholm.)

Han var ogift men hade de oäkta döttrarna:

Teckla Maria, f. 22/11 1863, d. 2/5 1919 av inklämt bråck, modern okänd men noteras boende på Seved Bååtsgatan 23 B (nuv. Nybrogatan)  modern 27 år
Anna, f. 2/1 1865, d. 1964                           modern okänd men boende på Nybrogatan 34 A (kv. Laxöringen 25, tidigare Rudan mindre 1) modern 29 år
Hilda Carolina, f. 23/9 1866, d. 1955       modern okänd boende på Nybrogatan 34   30 år

Möjligen är det samma mor till alla döttrarna med tanke på adresserna.

Alla döttrarna är födda av okänd moder och fader  inom Ladugårdslandet, Hedwig Eleonora församling. Inga dopvittnen eller faddrar var närvarande vid deras dop.

1871 inkommer Carl Bodach med en skrivelse till församlingen där han tar på sig faderskapet för alla tre döttrarna och anger att de då skall ha ett barns alla lagliga rättigheter. Döttrarna kommer sedermera att bo hos honom. Efter det noteras de som barn födda inom äktenskapet. Moderns identitet och vidare öden okända.

Teckla arbetade som lärarinna vid en arbetsstuga på Östermalm där hon undervisade i slöjd- och handarbete.

Hilda gifte sig med organisten Herbert Clare Warilow i Oxford.

Utöver de oäkta döttrarna som han sedermera erkände hade han två oäkta söner vilka han träffade men ej erkände som egna barn.

Båda sönerna uppgavs i kyrkoböckerna ha okända föräldrar och båda sönerna var under en tid fosterhemsplacerade hos organisten och skolläraren Elias Söderström I Håtuna Klockaregård. De kände enligt en uppgift själva inte till brödrarskapet. De skall senare ha träffats på en restaurang där Axel åt med pappa Carl och den andra kom dit och presenterades som halvbror.

Carl Emil Teodor (Mattsson) f.  5/4 1871 i Råby i Håtuna församling. Han föddes av moder från Klara församling i Stockholm som ville vara okänd. Moderns ålder uppges vara 25 år. Fader okänd. Barnmorska var Edla Amalia Lundquist. Teodor blev fosterbarn hos skomakaren i Råby Karl August Hammarlund och dennes hustru Maria Kristina Larsdotter. De 1 navember 1881 flyttade han som fosterbarn till organisten och skolläraren Elias Söderström och dennes hustru Anna Karolina Pettersson i Håtuna Klockargård. Han får där efternamnet Söderström men hade vid inflytten kallats Mattsson. Två år senare inflyttar Axel i samma familj. Senare studerar Teodor vid Uppsala akademi. Han flyttar till Lidköping där han är läroverksadjunkt. Gifter sig den 31/1 1910 med Elin Matilda Öst (18/7 1886 – 12/6 1970).
Han avlider den 16/11 1911 i skrumplever och lunginflammation  De har sonen Östen Karl Axel Johan (26/5 1911 – 23/4 1949).

Johan Axel Herman (Englund), f. 22/6 1874 i Katarina församling, okänd moder 28 år med hemvist på Stora Bondegatan 1 (kv. Höken XIII). Fader okänd.
Axel är till en början fosterbarn till måleriarbetaren Carl Gustaf Mauritz Broman och dennes hustru Albertina. De bor på Södermannagatan 19/ Bondegatan 20 A. Familjen Broman avflyttar senare till Amerika. Axel flyttar blir fosterbarn i en ny familj 1878. Då flyttar han in hos extra ordinarie sjötullsvaktmästaren David Englund och dennes hustru Ida. Familjen bor vid Södermannagatan 21. År 1882 flyttar Axel till Uppsala och den 14/9 1883 står han som inflyttad hos paret Söderström i Klockargården i Håtuna och då har han efternamnet Englund.

År 1893 inflyttar han från Håtuna till Stockholm och anges då som studerande. 1898 flyttar han in som kontorist hos John Bohman på Lilla Nygatan 23 där Bohman har ett tobaksföretag. Axel avancerar till bokhållare och 1906 är han grosshandlare boende på Norrmalm och har en tobakshandel vid Drottningatan 92.
Han gifter sig med Anna Cecilia Westin (f. 18/12 1889) och de får sönerna Carl Axel den 14/2 1915 och Carl Gustaf den 11/11 1917.

 

Karl Axel gifter sig den 12/10 1947 med Anna Brita Holmgren (f. 1916, d. 1995) och de får barnen Anna Lena (f. 1948) och Olof Gunnar Axel (f. 1950)
De är bosatta i Simlångsdalen när Karl Axel avlider 28/2 1975.

Karl Gustaf gifter sig med Annika Bryn (f. 1945) och de får tvillingarna Ulf och Peter Söderström (f. 1964). Ulf avlider 2017. Båda tvillingarna tar efternamnet Söderström Bodach. Karl Gustaf är tecknare och Annika Bryn är författare. Paret skiljer sig 1968 och Karl Gustaf (Kåge) avlider 1990.

 

 

 

Jönköpings läns museum, digitalarkiv. Carl Bodach

 

                                     Carl Bodach med sina döttrar

 

Från tidningen Tobakshandlaren år 1911

 

Carl Bodach avled den 14 februari 1905 av cancer i magsäcken.

Carl Johan Bodach är begravd 1905 på Norra begravningsplatsen, omr 12 C, nr 164.
Där är även dottern Tekla Maria som förblev ogift begravd samt dottern Hilda, gift Warilow, d. 1955. Hilda utgav några poesiböcker.
Dottern Anna, gift Petré, död 1954 samt hennes make revisorn Valter Petré, död 1927 finns även där samt tjänarinnan Maria Pettersson död 1929. Även Carl Bodachs mor Johanna Månsson finns i graven.

Även Axel Söderström med hustru Mimmi, Karl Gustaf (Kåge) Söderström och dennes son Ulf är begravda här.

Fabrikskoppling:

Bodach, Carl cigarrfabrik