Cantzler & Co

Ort: Stockholm

Handelsfirman Cantzler & Co beviljades den 1 september 1824 privilegium att driva tobaksfabrik i Stockholm.
Företaget innehades då av Carl Henrik Cantzler, f. 1791, d. 1861. Hans bror Christian Gottlieb Cantzler, f. 1796, d. 1837 upptogs i firman 9/3 1831.
Man övertog då tobaksfirman J.H. Kunsts lokaler vid Luntmakargatan 12 med verktyg och redskap efter att det företaget gjort konkurs 1823.

Gottlieb Cantzler avled 1837 endast 41 år gammal i Paris där han var på resa. Han efterlämnade 110 931 riksdaler banko.
Hans andel i tobaksfirman taxerades till 75 000 rdr bnk. Testamentet förskrev att Carl Henrik övertog handels- och fabriksrörelsen.
På 1840-talet hade företaget försäljningslokaler vid Hornskroken 3 och S:t Paulsgatan 1.

År 1851 upptogs Carl Henriks söner Carl Fredrik August, f. 29/11 1821 och Henrik Wilhelm,
f. 14/9 1823 i bolaget som under 1850-talet blev en av Stockholms mera betydande tobaksfabriker.
Fabriken hade då flyttat från Luntmakaregatan 12 till Götgatan 18-S:t Paulsgatan 1 (kv. Västergötland 1,2) f.d. Hovinska fastigheten.
Då Carl Henrik Cantzler avled 1861 och då uppskattades råtobakens värde till 41 000 rdr och färdig vara till 70 000 rdr.
1862 övertogs rörelsen av grosshandlaren Carl Gustaf Palm.
Henrik Wilhelm Cantzler fortsatte som grosshandlare.

Produkter
Cantzlers Rappé

Personkoppling
Carl Gustaf Palm
Carl Henrik Cantzler
Lars Hedenström