Buchau, Carl

Carl Buchau var tysk till börden men född den 5/11 1699 i Göteborg och blev källarmästare i Karlstad. Han blev så småningom även rådman.
Han gifte sig 1725 med Catharina Tholera
och de fick barnen:

Justina, f. 28/11 1726
Johan, f. 1/9 1728
Sara Caisa, f. 12/11 1729
Johan Georg, f. 24/5 1731 avflyttad till Holland
Philip, f. 3/9 1732, d. 1/7 1733
Carl Wilhelm, f. 21/10 1733, handlanden i Göteborg
Erik Kristian, f. 28/4 1736, d. 17/8 1736
Anna Maria, f. 2/7 1737, d. 6/8 1738

Carl Buchau avled i Karlstad den 13/4 1743.

Fabrikskopplingar
Tholerus, Johan P:son