Bryckner, Jacob

Ort: Göteborg

Jacob Bryckner erhöll den 13 mars 1799 tillstånd av hallrätten att tillverka snus i Göteborg. Någon uppgift om tillverkning har ej påträffats.