Bruun, Anders

Ort: Stockholm

Anders Bruun, som tidigare varit anställd som inspektor i tobakskompaniets tjänst, erhöll den 24 november 1687 resolution att driva tobaksspinneri i Stockholm.

Han avled 1702 och någon tillverkningsuppgift har ej påträffats.